สค.รน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64  พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. และคณะ

ได้เดินทางไปทำกิจกรรม CSR 

(ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม) โดยจัดหาคอมพิวเตอร์ /ทาสีสนามวอลเลย์บอล /

บริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็น  และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 

ณ โรงเรียนวัดผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี  

รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
   
   
 
Posted: admin Date: 2021-06-28 14:39:32 IP: 183.88.185.177