สค.รน. ร่วมกับ สก.ทร. บริจาคสิ่งของ ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64
 
 
 
 
 

พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ และประธานสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โดยมี น.อ.สัมฤทธิ์  ตั้งมานะ(ที่ปรึกษา สค.รน.) และ ร.อ.สุนทร  กาสีพูน(รองผู้จัดการ สค.รน.)

ได้นำสิ่งของไปบริจาคให้แก่ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี และเข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อ พระพยอม กัลยาโณ

เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564

   
   
 
Posted: admin Date: 2021-06-14 09:39:55 IP: 110.171.139.70