มอบเงิน สู้ภัยโควิด-19
 
 
 
 
 

                พลเรือเอก ชาติชาย   ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ  รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท      จาก พลเรือตรี ดุลยพัฒน์   ลอยรัตน์   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จำกัด พร้อมคณะโดยมี นาวาเอก อาณัติ   ดิษฐสกุล นาวาเอก สัมฤทธิ์   ตั้งมานะ และนางสาว ธันยพรพรรณ   ไทยครองธรรม เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ใน   โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ  กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2021-05-24 18:02:02 IP: 110.171.138.55