ขอพรประธาน/ทำบุญใส่บาตร ปีใหม่2564
 
 
 
 
 

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ 2564 พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการ ทร. และ ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. ได้จัดพิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสนี้ น.อ.วรวิทย์  รักบ้านเกิด ผู้จัดการ สค.รน. และเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมมอบกระเช้าและขอพรประธานด้วย
   
   
 
Posted: กันตภณ รัศมี Date: 2020-12-29 13:24:54 IP: 61.90.108.141