สค.รน. ขอแจ้งเลื่อนการไปพื้นที่สัตหีบในวันที่ 5-7 ม.ค.64
 

สค.รน. ขอแจ้งเลื่อนการไปพื้นที่สัตหีบในวันที่ 5-7 ม.ค.64

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19)

ตามมาตรการของ ผบ.ทร. ให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.

งด หรือเลื่อนกิจกรรม ที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
   
   
 
Posted: admin Date: 2020-12-25 15:39:59 IP: 14.207.4.124