ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็น ผบ.ทร.คนใหม่
 
 
 
 
 

     เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์   ลอยรัตน์  เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ / ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.  และ น.อ.สัมฤทธิ์   ตั้งมานะ  ผจก. สค.รน.  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ร.อ.ชาติชาย   ศรีวรขาน  ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น ผบ.ทร. คนใหม่ (1ต.ค.63)

 
   
   
 
Posted: กันตภณ รัศมี Date: 2020-09-21 14:07:17 IP: 110.171.139.239