สค.รน.ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมการเงินทหารเรือ 133ปี
 
 
 
 
 

     เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์   ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหาเรือ / ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ กรมการเงินทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมการเงินทหารเรือ ครบรอบ 133ปี
   
   
 
Posted: กันตภณ รัศมี Date: 2020-09-21 13:59:31 IP: 110.171.139.239