ไม่ได้รับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ปี 64
Posted: วิชาญ ปะวะโน Date: 2021-11-27 12:54:23
   
  จ.อ.วิชาญ ปะวะโน หมายเลขสมาชิก 011569 ได้ตรวจสอบเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ปี 64 ได้รับเงินเฉี่ยคืน/ปันผล รวมเป็นเงิน 13,722 บาท แต่ตรวจสอบเวินในบัญชีธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 4482050541 แล้วไม่มีเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชี จนท.ผู้เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการตรวจสอบให้ด่วนเลยครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: