กู้หุ้นตัวเอง
Posted: เพทาย เรืองศิริ Date: 2019-06-25 01:05:48
   
  มีความประสงค์ให้ปรับลดดอกเบี้ยการกู้หุ้นของตัวเอง เงินหุ้นสะสมของเราแท้ๆ แต่พอยืมเอามาใช้จ่ายต้องเสียดอกเบี้ย
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: