การหักเงินค่างวด
Posted: ภูวดล จินตนา Date: 2018-10-24 21:35:28
   
  สอ.กฝร.ได้ดำเนินการปิดยอดหนี้ สค.รน.ทั้งหมดของผมไปเมื่อ 4 ต.ค.61 แต่ทำไมสลิปเงินเดือน เดือนตุลาคมยังตัดค่างวดอยู่ครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: