สค.รน.จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก รับสมัคร รับสัญญากู้และธุรกรรมในพื้นที่
Posted: ชาญยุทธ ยอดเยี่ยม Date: 2017-11-01 07:08:46
   
  ในเรื่องนี้ ขอให้สหกรณ์ไม่จำเพาะต้องรับประเภทเกี่ยวกับเงินกู้อย่างเดียว ขอให้เพิ่มเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการฝาก-ถอน เข้าไปด้วย และในปัจจุบันหน่วยใน พท.สัตหีบมีการเปลี่ยนแปลง ในกระดาษเขียนข่าว ร.น.เขียนได้ไม่ครบทุกหน่วย ใน พท.อาจทำให้ข้อมูลส่งไปไม่ถึงหน่วยนั้น ๆ ขอบคุณครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: