หาคนค้ำ2คน มีค่าตอบแทน
Posted: ปรีชา เขียวเพชร Date: 2023-01-31 09:58:49
   
  หาคนค้ำ2คนเนื่องจาก กระผมจะลาออกจาก ทร ไปอยู่การท่าอากาศยาน แต่ เนื่องจากมีหนี้สินที่ไม่สามารถกู้จากภายนอกมาปิดได้ทั้งหมด จึงลาออกจากสมาชิกไม่ได้ โดยคนค้ำผมเดิมจะต้องติดค้ำผม แต่ผมไม่สามารถค้ำคู่ค้ำผมได้เนื่องจากระเบียบเขียนบังคับไว้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น ผมจึงต้องหาคนค้ำ2คนไปค้ำแทนคู่ค้ำผมเอง ไม่ใช่ค้ำผมที่จะลาออก ทร. แต่ไปค้ำคนที่ผมค้ำไม่ได้2คน ค่าตอบแทนประมาณ3 ติดต่อ 0958011303
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: